Mac klavye kısayolları

logo-apple

Mac klavye kısayolları

Normalde fare, izleme dörtgeni veya diğer giriş aygıtlarının kullanılmasını gerektiren işlemleri belirli tuşlara basarak gerçekleştirebilirsiniz.

Bir klavye kestirmesi kullanmak için, kestirmenin son tuşuna basarken bir veya daha fazla niteleme tuşunu basılı tutun. Örneğin Command-C (kopyala) kestirmesini kullanmak için Command tuşunu basılı tutun, C’ye basın ve ardından her iki tuşu da serbest bırakın. Mac menüleri ve klavyelerinde niteleme tuşları da dahil olmak üzere genellikle belirli tuşlar için semboller kullanılır:
  • Command ⌘
  • Shift ⇧
  • Option ⌥
  • Control ⌃
  • Caps Lock ⇪
  • Fn
Windows bilgisayarlar için tasarlanmış bir klavye kullanıyorsanız Option yerine Alt tuşunu, Command yerine de Windows logo tuşunu kullanın. Bazı Mac klavyelerde ve kısayollarında ses, ekran parlaklığı ve diğer işlevler için klavyenin en üst satırında bulunan özel tuşlar kullanılır. Bu tuşların üzerinde işlevlerini belirten simgeler bulunur. İlgili işlevi gerçekleştirmek için simge tuşuna basın veya bu tuşu F1, F2, F3 ya da diğer standart işlev tuşları gibi kullanmak için tuşa Fn tuşu ile birlikte basın.Kestirmeler hakkında daha fazla bilgi edinmek için kullandığınız uygulamaların menülerine bakın. Her uygulama kendi kestirmelerine sahip olabilir ve bir uygulamada çalışan kestirmeler başka bir uygulamada çalışmayabilir.

Kesme, kopyalama, yapıştırma ve yaygın olarak kullanılan diğer kestirmeler

          Kestirme Açıklama
Command-X Kes: Seçili öğeyi kaldırır ve Panoya kopyalar.
Command-C Kopyala: Seçili öğeyi Panoya kopyalar. Bu kestirme ayrıca Finder’daki dosyalarda da çalışır.
Command-V Yapıştır: Panonun içeriğini mevcut belgeye veya uygulamaya yapıştırır. Bu kestirme ayrıca Finder’daki dosyalarda da çalışır.
Command-Z Geri Al: Bir önceki komutu geri alır. Yinele: Command-Shift-Z tuşlarıyla kullanılır ve Geri al komutu ile yapılan işlemi tersine çevirir. Bazı uygulamalarda birden fazla komutu geri alabilir ve yineleyebilirsiniz.
Command-A Tümünü Seç: Tüm öğeleri seçer.
Command-F Bul: Bir Bul penceresi açar veya bir belgedeki öğeleri bulur.
Command-G Tekrar Bul: Önceden bulunan öğenin bir sonraki tekrarını bulur. Önceki tekrarı bulmak için Command-Shift-G tuşlarına basın.
Command-H Gizle: Önde çalışan uygulamanın pencerelerini gizler. Diğer tüm uygulamaları gizleyip önde çalışan uygulamayı görüntülemek için Command-Option-H tuşlarına basın.
Command-M Simge Durumuna Küçült: Öndeki pencereyi Dock’ta simge durumuna küçültür. Öndeki uygulamanın tüm pencerelerini simge durumuna küçültmek için, Command-Option-M tuşlarına basın.
Command-N Yeni: Yeni bir belge veya pencere açar.
Command-O : Seçili öğeyi açar veya açılacak bir dosya seçmek üzere bir sorgu kutusu görüntüler.
Command-P Yazdır: Geçerli belgeyi yazdırır.
Command-S Kaydet: Geçerli belgeyi kaydeder.
Command-W Kapat: Öndeki pencereyi kapatır. Uygulamanın tüm pencerelerini kapatmak için Command-Option-W tuşlarına basın.
Command-Q Çık: Uygulamayı kapatır.
Command-Option-Esc Çıkmaya Zorla: Kapanmaya zorlamak için bir uygulama seçin. En öndeki uygulamayı çıkmaya zorlamak için Command-Shift-Option-Esc tuşlarını 3 saniye basılı tutun.
Command-Boşluk çubuğu Spotlight: Spotlight arama alanını gösterir veya gizler. Finder penceresinden bir Spotlight araması gerçekleştirmek için Command–Option–Boşluk çubuğu tuşlarına basın. Farklı dillerde yazı yazmak için birden çok giriş kaynağı kullanıyorsanız, bu kısayollar Spotlight’ı göstermek yerine giriş kaynaklarını değiştirir.
Boşluk çubuğu Göz At: Seçili öğenin önizlemesini görmek için Göz At‘ı kullanın.
Command-Tab Uygulamalar Arasında Geçiş Yap: Açık uygulamalarınız arasında en son kullanılan bir sonraki uygulamaya geçer.
Command-Shift-Yaklaşık işareti (~) Pencereler Arasında Geçiş Yap: Öndeki uygulamanın pencereleri arasında en son kullanılan bir sonraki pencereye geçiş yapar.
Command-Shift-3 Ekran Resmi: Tüm ekranın resmini çeker. Ekran resmi kestirmeleri hakkında daha fazla bilgi edinin.
Command-Virgül (,) Tercihler: Öndeki uygulamanın tercihler penceresini açar.

Uyku, oturumu kapatma ve bilgisayarı kapatma kestirmeleri

               Kestirme Açıklama
Güç düğmesi Mac’inizi açmak veya uykudan uyandırmak için güç düğmesine dokunun.
Bilgisayarı yeniden başlatmak mı, uyku moduna almak mı, yoksa kapatmak mı istediğinizi soran bir sorgu kutusu görüntülemek için, Mac’iniz uyanıkken güç tuşunu 1,5 saniye basılı tutun.
Mac’inizi kapanmaya zorlamak için 5 saniye basılı tutun.
Command-Control-Güç düğmesi Mac’inizi yeniden başlamaya zorlar.
Command-Option-Güç düğmesi Mac’inizi uyku moduna alır.
Shift-Control-Güç düğmesi Ekranlarınızı uyku moduna alır.
Command-Control-Güç düğmesi Tüm uygulamalardan çıkar ve ardından Mac’inizi yeniden başlatır. Açık belgelerde kaydedilmemiş değişiklikler varsa kaydetmek isteyip istemediğiniz sorulur.
Command-Option-Control-Güç düğmesi Tüm uygulamalardan çıkar ve ardından Mac’inizi kapatır. Açık belgelerde kaydedilmemiş değişiklikler varsa kaydetmek isteyip istemediğiniz sorulur.
Command-Shift-Q OS X kullanıcı hesabınızın oturumunu kapatır. Bu işlemi onaylamanız istenir.
Command-Shift-Option-Q OS X kullanıcı hesabınızın oturumunu, onaylamanızı istemeden hemen kapatır.

Belge kestirmeleri

               Kestirme Açıklama
Command-B Seçili metni kalın hale getirir ya da kalınlık özelliğini açar veya kapatır.
Command-I Seçili metni italik yapar ya da italik özelliğini açar veya kapatır.
Command-U Seçili metnin altını çizer ya da altı çizili özelliğini açar veya kapatır.
Command-T Fontlar penceresini gösterir veya gizler.
Command-D Aç veya Kaydet sorgu kutularında Masaüstü klasörünü seçer.
Command-Control-D Seçili bir kelimenin tanımını gösterir veya gizler.
Command-Shift-İki nokta (:) Yazım ve Dilbilgisi Denetimi penceresini görüntüler.
Command-Noktalı virgül (;) Belgede yanlış yazılmış sözcükleri bulur.
Option-Delete Ekleme noktasının solundaki sözcüğü siler.
Control-H Ekleme noktasının solundaki karakteri siler. Delete tuşunu da kullanabilirsiniz.
Control-D Ekleme noktasının sağındaki karakteri siler. Fn-Delete tuşlarını da kullanabilirsiniz.
Fn-Delete İleri Sil  tuşu olmayan klavyelerde ileri doğru siler. Control-D tuşlarını da kullanabilirsiniz.
Control-K Ekleme noktası ile satırın veya paragrafın sonu arasındaki metni siler.
Command-Delete Sil veya Kaydetme düğmesine sahip bir sorgu kutusunda, Sil veya Kaydetme seçeneğini belirler.
Fn-Yukarı Ok Sayfa Yukarı: Bir sayfa yukarı kaydırır.
Fn-Aşağı Ok Sayfa Aşağı: Bir sayfa aşağı kaydırır.
Fn-Sol Ok Başa Git: Belgenin başına kaydırır.
Fn-Sağ Ok Sona Git: Belgenin sonuna kaydırır.
Command-Yukarı Ok Ekleme noktasını belgenin başına taşır.
Command-Aşağı Ok Ekleme noktasını belgenin sonuna taşır.
Command-Sol Ok Ekleme noktasını geçerli satırın başına taşır.
Command-Sağ Ok Ekleme noktasını geçerli satırın sonuna taşır.
Option-Sol Ok Ekleme noktasını önceki sözcüğün başına taşır.
Option-Sağ Ok Ekleme noktasını sonraki sözcüğün sonuna taşır.
Command-Shift-Yukarı Ok Ekleme noktası ile belgenin başı arasındaki metni seçer.
Command-Shift-Aşağı Ok Ekleme noktası ile belgenin sonu arasındaki metni seçer.
Command-Shift-Sol Ok Ekleme noktası ile geçerli satırın başı arasındaki metni seçer.
Command-Shift-Sağ Ok Ekleme noktası ile geçerli satırın sonu arasındaki metni seçer.
Shift-Yukarı Ok Metin seçimini yukarıdaki satırda, aynı düşey konumdaki en yakın karaktere kadar genişletir.
Shift-Aşağı Ok Metin seçimini aşağıdaki satırda, aynı düşey konumdaki en yakın karaktere kadar genişletir.
Shift-Sol Ok Metin seçimini bir karakter sola genişletir.
Shift-Sağ Ok Metin seçimini bir karakter sağa genişletir.
Shift-Option-Yukarı Ok Metin seçimini o andaki paragrafın başına, yeniden basılırsa bir sonraki paragrafın başına kadar genişletir.
Shift-Option-Aşağı Ok Metin seçimini o andaki paragrafın sonuna, yeniden basılırsa bir sonraki paragrafın sonuna kadar genişletir.
Shift-Option-Sol Ok Metin seçimini o andaki sözcüğün başına, yeniden basılırsa bir önceki sözcüğün başına kadar genişletir.
Shift-Option-Sağ Ok Metin seçimini o andaki sözcüğün sonuna, yeniden basılırsa bir sonraki sözcüğün sonuna kadar genişletir.
Control-A Satırın veya paragrafın başına gider.
Control-E Satırın veya paragrafın sonuna gider.
Control-F Bir karakter ileriye gider.
Control-B Bir karakter geriye gider.
Control-L Görünen alanda imleci veya seçimi ortalar.
Control-P Bir satır yukarı taşır.
Control-N Bir satır aşağı taşır.
Control-O Ekleme noktasından sonra yeni satır ekler.
Control-T Ekleme noktasının arkasındaki karakterle önündeki karakterin yerini değiştirir.
Command-Sol Kaşlı Ayraç ({) Sola hizalar.
Command-Sağ Kaşlı Ayraç (}) Sağa hizalar.
Command-Shift-Düşey çubuk (|) Ortaya hizalar.
Command-Option-F Arama alanına gider.
Command-Option-T Uygulamada bir araç çubuğunu gösterir veya gizler.
Command-Option-C Stili Kopyala: Seçili öğenin biçimlendirme ayarlarını Panoya kopyalar.
Command-Option-V Stili Yapıştır: Kopyalanan stili seçili öğeye uygular.
Command-Shift-Option-V Yapıştır ve Stili Eşleştir: İçeriğe yapıştırılan öğeye, öğenin etrafındaki içeriğin stilini uygular.
Command-Option-I Denetçi penceresini gösterir veya gizler.
Command-Shift-P Sayfa Düzeni: Belge ayarlarını seçmeniz için bir pencere görüntüler.
Command-Shift-S Farklı Kaydet sorgu kutusunu görüntüler veya geçerli belgeyi çoğaltır.
Command-Shift-
Eksi işareti (-)
Seçilen öğenin boyutunu küçültür.
Command-Shift-
Artı işareti (+)
Seçilen öğenin boyutunu büyütür. Command-Eşittir işareti (=) aynı işlevi gerçekleştirir.
Command-Shift-
Soru işareti (?)
Yardım menüsünü açar.

Finder kısayolları

          Kestirme Açıklama
Command-D Seçilen dosyaları çoğaltır.
Command-E Seçili diski veya disk bölümünü çıkarır.
Command-F Finder penceresinde Spotlight araması başlatır.
Command-I Seçili bir dosya için Bilgi Al penceresini gösterir.
Command-Shift-C Bilgisayar penceresini açar.
Command-Shift-D Masaüstü klasörünü açar.
Command-Shift-F Tüm Dosyalarım penceresini açar.
Command-Shift-G Klasöre Git penceresi açar.
Command-Shift-H Geçerli OS X kullanıcısının Ana klasörünü açar.
Command-Shift-I iCloud Drive‘ı açar.
Command-Shift-K Ağ penceresini açar.
Command-Option-L İndirilenler klasörünü açar.
Command-Shift-O Belgeler klasörünü açar.
Command-Shift-R AirDrop penceresini açar.
Command-Shift-T Seçili Finder öğesini Dock’a ekler (OS X Mountain Lion veya öncesi)
Command-Shift-Control-T Seçili Finder öğesini Dock’a ekler (OS X Mavericks veya üstü)
Command-Shift-U İzlenceler klasörünü açar.
Command-Option-D Dock‘u gösterir veya gizler. Bu komut, Finder’da olmasanız bile çoğu zaman çalışır.
Command-Control-T Seçili öğeyi kenar çubuğuna ekler (OS X Mavericks veya üstü).
Command-Option-P Finder pencerelerinde yol çubuğunu gizler veya gösterir.
Command-Option-S Finder pencerelerinde Kenar Çubuğunu gizler veya gösterir.
Command-Eğik Çizgi (/) Finder pencerelerinde durum çubuğunu gizler veya gösterir.
Command-J Görüntü Seçenekleri’ni gösterir.
Command-K Sunucuya Bağlan penceresini açar.
Command-L Seçili öğe için bir takma ad oluşturur.
Command-N Yeni bir Finder penceresi açar.
Command-Shift-N Yeni klasör oluşturur.
Command-Option-N Yeni bir Akıllı Klasör oluşturur.
Command-R Seçili takma ad için orijinal dosyayı gösterir.
Command-T Geçerli Finder penceresinde tek bir sekme açık olduğunda sekme çubuğunu gösterir veya gizler.
Command-Shift-T Finder sekmesini gösterir veya gizler.
Command-Option-T Geçerli Finder penceresinde tek bir sekme açık olduğunda araç çubuğunu gösterir veya gizler.
Command-Option-V Taşı: Panodaki dosyaları orijinal konumundan geçerli konumuna taşır.
Command-Option-Y Seçili dosyaların Göz At slayt gösterisini görüntüler.
Command-Y Seçili dosyaların önizlemesini görüntülemek için Göz At’ı kullanır.
Command-1 Finder penceresindeki öğeleri simge olarak görüntüler.
Command-2 Finder penceresindeki öğeleri liste olarak görüntüler.
Command-3 Finder penceresindeki öğeleri sütun olarak görüntüler.
Command-4 Finder penceresindeki öğeleri Cover Flow ile görüntüler.
Command-Sol Köşeli Ayraç ([) Önceki klasöre gider.
Command-Sağ Köşeli Ayraç ([) Sonraki klasöre gider.
Command-Yukarı Ok Geçerli klasörü içeren klasörü açar.
Command-Control-Yukarı Ok Geçerli klasörü içeren klasörü yeni pencerede açar.
Command-Aşağı Ok Seçili öğeyi açar.
Command-Mission Control Masaüstünü gösterir. Bu komut, Finder’da olmasanız bile çoğu zaman çalışır.
Command-Parlaklığı Artır Hedef Ekran Modu‘nu etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
Command-Parlaklığı Azalt Mac’iniz birden fazla ekrana bağlı olduğunda ekran yansıtmayı açar veya kapatır.
Sağ Ok Seçilen klasörü açar. Bu işlev yalnızca liste görünümünde çalışır.
Sol Ok Seçilen klasörü kapatır. Bu işlev yalnızca liste görünümünde çalışır.
Option–çift tıklama Geçerli pencereyi kapatarak klasörü yeni bir pencerede açar.
Command–çift tıklama Klasörü ayrı bir sekmede veya pencerede açar.
Command-Delete Seçili öğeyi Çöp Sepeti’ne taşır.
Command-Shift-Delete Çöp Sepeti’ni boşaltır.
Command-Shift-Option-Delete Onay sorgu kutusu göstermeden Çöp Sepeti’ni boşaltır.
Command-Y Dosyaları önizlemek için Göz At’ı kullanır.
Option-Parlaklığı Artır Ekran tercihlerini açar. Her iki Parlaklık tuşu da aynı işlevi görür.
Option-Mission Control Mission Control tercihlerini açar.
Option-Sesi Aç Ses tercihlerini açar. Her iki Ses tuşu da aynı işlevi görür.
Sürüklerken Command tuşu Sürüklenen öğeyi başka disk bölümüne veya konuma taşır. Öğeyi sürüklerken işaretçi değişir.
Sürüklerken Option tuşu Sürüklenen öğeyi kopyalar. Öğeyi sürüklerken işaretçi değişir.
Sürüklerken Command-Option tuşları Sürüklenen öğe için bir takma ad oluşturur. Öğeyi sürüklerken işaretçi değişir.
Option-içeriğini gösterme üçgenini tıklama Seçilen klasördeki tüm klasörleri açar. Bu işlev yalnızca liste görünümünde çalışır.
Command-pencere başlığını tıklama Geçerli klasörü içeren klasörleri gösterir.

Bir cevap yazın

Pin It on Pinterest