Exchange Management Shell Komutları Örnekleri

powershell

Exchange Management Shell  Komutları Örneklerini aşağıda bullabilirsiniz.

 

Exchange server versiyon öğrenmek için:

GCM exsetup |%{$_.Fileversioninfo}

 

Muhasebe grubundaki yöneticileri listeler:

Get-DistributionGroup Muhasebe | Format-List ManagedBy

 

Pop ayarlarını ekrana yansıtır:

Get-PopSettings |fl *

 

Imap ayarlarını ekrana yansıtır:

Get-IMAPSettings |fl *

 

Imap için c:\logs\imap altına logları atmaya başlatır:

Set-IMAPSettings -Server “MBTTADE004″ -ProtocolLogEnabled $true –LogFileLocation C:\Logs\IMAP

 

Imap için c:\logs\imap altıan logları atmaya başlatır:

Set-POPSettings -Server “MBTTADE004″ -ProtocolLogEnabled $true –LogFileLocation C:\Logs\POP

 

Mailbox adlarını listeler:

get-mailbox |ft displayname

 

Legal Holdu aktif eder:

Set-Mailbox “Ugur Demir” -LitigationHoldEnabled $true

 

Legal Holdu kapatır:

Set-Mailbox “Ugur Demir” -LigitationHoldEnabled $false

 

Mailboxa Resim Eklemek:

Import-RecipientDataProperty -Identity ugur.demir -Picture -FileData ([Byte[]]$(Get-Content -Path “c:\resimler\ugur.demir.jpg” -Encoding Byte -ReadCount 0))

 

Mailboxtan Resim Silmek:

Set-Mailbox ugur.demir -RemovePicture

 

Database Oluşturma  ( Bu adımdan sonraki örneklerde Database adını Exchange olarak kullandım, siz yapınıza göre database adını farklı verebilirsiniz.)

New-MailboxDatabase -Server ‘SERVERADI’ -Name ‘Exchange’ -EdbFilePath ‘C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V14\Mailbox\Exchange\Exchange.edb’ -LogFolderPath ‘C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V14\Mailbox\Exchange’

 

Database’i Mount Etme:

Mount-Database -Identity ‘Exchange’

 

Database’i Dismount Etmek:

Dismount-Database -Identity ‘Exchange’

 

Database’i Zorlu Mount Etme (Bazen bu şekilde Mount etme ihtiyacınmız doğabilir)

Get-MailboxDatabase | Mount-Database -Confirm:$false -Force

 

Database ve Durumları:

Get-MailboxDatabase -Status | select Name, server, storagegroup, mounted

 

Database Silme İşlemi:

Remove-MailboxDatabase -Identity “DataBase Adı”

 

Database Taşıma İşlemi:

move-DatabasePath -Identity ‘Exchange’ -EdbFilePath ‘E:\Database\Exchange.edb’ -LogFolderPath ‘E:\Log’

 

Database’i Yeniden Adlandırma:

Set-MailboxDatabase -Name ‘Yeni Ad’ -Identity ‘Mevcut Ad’

 

Circular Logging Aktif Etmek:

Set-MailboxDatabase -CircularLoggingEnabled $true -Identity ‘Exchange’

 

Database İçin Offline Address Book Belirtme:

Set-MailboxDatabase -OfflineAddressBook ‘\Default Offline Address Book’ -Identity ‘Exchange’

 

Bir Kullanıcı Postasını Farklı Bir Database’e Taşıma:

New-MoveRequest -Identity “Kullanıcı Postası” -TargetDatabase “Hedef Database”

 

Ve Bozulmuş Öğleri Tolere Etmek İçin (5 yazılan değeri duruma göre değiştirebilirsiniz)

New-MoveRequest -Identity “Kullanıcı Postası” -TargetDatabase “Hedef Database” -BadItemLimit ’5′

 

Database Üzerindeki Arbitration Mailboxları Görme:

Get-Mailbox -Database “Exchange” -arbitration | ft -wrap -auto

 

Database Üzerindeki Arbitration Mailboxları Taşıma (Bir Database’i silmek istediğinizde hata alıyor ve bu database’de mevcut kullanıcılar var diyorsa bu işlemi yapmanız gerekecektir)

New-MoveRequest -Identity “SystemMailbox{e0dc1c29-89c3-4034-b678-e6c29d823ed9}” -TargetDatabase “Yeni Veritabani”

New-MoveRequest -Identity “SystemMailbox{1f05a927-f80b-4881-aa28-64a5d9a3d090}” -TargetDatabase “Yeni Veritabani”

New-MoveRequest -Identity “FederatedEmail.4c1f4d8b-8179-4148-93bf-00a95fa1e042″ -TargetDatabase “Yeni Veritabani”

 

Databaseler Üzerindeki Taşıma İsteklerini Görüntüleme:

Get-MoveRequest -SourceDatabase “Exchange”

Get-MoveRequest -TargetDatabase “Exchange2″

 

Databaseler Üzerindeki Taşıma İsteklerini Temizleme:

Remove-MoveRequest “İlgili Mailbox”

 

Kullanıcının hangi tarihte oluşturulduğunu gösterir:

get-mailbox -id user | select whenCreated

Bir cevap yazın

Pin It on Pinterest