Windows Powershell Komutları Örnekleri

powershell

Windows Powershell Komutları Örnekleri aşağıda sunulmuştur:

 • get-help * : Powershell’de kullanabileceğimiz komutların listesini verir.
 • “uGUR”.toupper() : Tümünü büyük yazacaktır. ( UGUR )
 • “uGUR”.tolower() : Tümünü küçük yazacaktır. ( ugur )
 • Get-WmiObject win32_bios –computername localhost: Wmi filter kullanarak, localde çalışmış olduğumuz pc ile alakalı bios bilgisini alabiliriz.
 • Get-WmiObject –Class win32_computersystem : Bilgisayarın bağlı olduğu domain, ram miktarı, üretici firma hakkında bilgi verir.
 • Import-Module ServerManager : Rol, Feature listesini ve durumları hakkında bilgileri getirir.
 • Get-WindowsFeature : Rol, Feature listesini ve durumları hakkında bilgileri getirir.
 • Add-WindowsFeature RSAT-AD-Tools :  Feature ya da Rol ekleme yapar. (RSAT ekledik)
 • Add-WindowsFeature RSAT-ADCS,RSAT-AD-Tools,PowerShell-ISE: Aynı anda birden fazla feature ya da rol eklemek.
 • Remove-WindowsFeature RSAT-AD-Tools: Bir rol ya da feature kaldırmak
 • Get-WindowsFeature | Where {$_.installed –eq $true} Sadece yüklü olan feature ya da rolleri listeler
 • Get-WindowsFeature *AD* | Where {$_.installed –eq $true} İçerisinde AD geçen ve yüklü olan rol ya da feature’ları listeler
 • get-service  :Tüm servislerin durumunu gösterir.
 • get-service M*  : M ile başlayan tüm servisleri listeler.
 • Get-Service M* | Format-List
  Get-Service M* | Format-Custom

  (M ile başlayan servisleri geniş özetli listeler.)
 • Get-Service | Get-Member  : Servisin üyeliklerini gösterir.
 • Get-Process | Get-Member  : Proseslerin üyeliklerini gösterir.
 • Get-WinEvent system | where{$_.level -eq 2} | Export-CSV C:\events.csv  : Eventları dosyaya export eder.

Detaylar için: technet.microsoft.com

Bir cevap yazın

Pin It on Pinterest