Cisco SSH enable

SSH enable etmek için şu adımlara izlenebilir:

1. ADIM

Öncelikle switchinizde temel network konfigürasyonunun girildiğine emin olun.

Örneğin default gateway ve management ip-adresinin atanması gibi.

config modda iken;

default-gateway için:

 • # ip default-gateway 192.168.101.1

management-ip için:

 • # interface vlan 101
 • (config-if)# ip address 192.168.101.2 255.255.255.0

2.ADIM

Switche hostname ve domain-name set edildiğinden emin olunmalıdır.

 • # config t
 • (config)# hostname BenimSwitchim
 • (config)# ip domain-name BenimDomain.com

3.ADIM

Switch veya Router SSH bağlantısı esnasında RSA anahtarı kullanılmalıdır. Bu anahtar şöyle oluşturulabilir:

 • myswitch(config)# crypto key generate rsa
 • The name for the keys will be: myswitch.thegeekstuff.com
 • Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 2048 for your
 • General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
 • a few minutes.
 • How many bits in the modulus [512]: 1024
 • % Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable…[OK]

4.ADIM

vty konfigürasyonu:

 • # line vty 0 4
 • (config-line)# transport input ssh
 • (config-line)# login local
 • (config-line)# password 7
 • (config-line)# exit

console konfigürasyonu:

 • # line console 0
 • (config-line)# logging synchronous
 • (config-line)# login local

5.ADIM

username ve password şu şekilde oluşturulabilir:

 • myswitch# config t
 • Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
 • myswitch(config)# username kullaniciadi password sifrem

enable password şöyle oluşturulabilir:

 • myswitch# enable secret enablesifrem

6.ADIM

SSH erişimini teyit edelim:

 • BenimSwitchim# sh ip ssh
 • SSH Enabled – version 1.99
 • Authentication timeout: 120 secs; Authentication retries: 3

“BenimSwitchim” switchine ssh bağlantısı yapalım:

 • remote-makinası# ssh 192.168.101.2
 • login as: kullaniciadi
 • Using keyboard-interactive authentication.
 • Password:
 • BenimSwitchim>en
 • Password:
 • BenimSwitchim#

Bir cevap yazın

Pin It on Pinterest