Layer 2 Güvenlik Yöntemleri (Bölüm 1)

Pekçok güvenlik ve network yöneticisi sistemlerinin güvenliğini sağlayabilmek için gelebilecek tehditleri üst katmanlara  kadar  taşımaktansa, olabildiğince alt katmanda yapılacak gerekli yapılandırma veya kısıtlamalarla çözüm arayışına gitmektedirler. Gelelim yönetilebilir bir switch’i sahada kullanmaya başlamadan önce bu cihaz üzerinde uygulanması gereken güvenlik aşamalarına. Öncelikle network’e dahil edilecek her cihazda olması gerektiği gibi, cihazın şifreleri belirlenmelidir. Bu şifreler belirlenirken, herkes tarafından kolayca tahmin edilebilen ya da herhangi bir sözlük atakla kolaylıkla tespit edilebilen bir şifre vermemeye özen gösterilmelidir. Birden fazla switch ve network yöneticisinin bulunduğu yerlerde, en iyi yöntem AAA Authentication modu aktive edilerek, bunun üzerinde kullanıcıların sorgularının yapılacağı yerel kullanıcı veritabanı, TACACS+ ya da RADIUS sunucu üzerinden kimlik doğrulaması yapılmasıdır.  TACACS+ bunlar arasında ayrıntılı log tutma özelliğiyle diğerlerinden bir adım önde olarak gözükse ihtiyaca göre kullanılacak yöntem de değişebilmektedir.

1) SSH erişimini aktive etme ve kimlik doğrulama yöntemi

Ayrıca, yine cihazı yönetebilmek için, cihazın performans ve yüküne göre ssh ya da telnet erişimleri aktif edilmelidir. Tercih daima kriptolu olan ssh bağlantısı olması gerekir fakat yine de belirlenecek güvenlik seviyesine göre telnet erişimi de tercih edilebilmektedir.

Cisco IOS üzerinde Örnek SSH Yapılandırması
Komut Açıklama
username deneme privilege 15 password 0 deneme-şifre Kullanıcı eklenir ve şifre atanır.
aaa new-model Yerel veritabanı kullanılarak,AAA modu ayarlamaları yapılır.
aaa authentication login default local
aaa authorization exec default local
aaa authorization network default local
aaa session-id common
ip domain name Agciyiz.com Alan adı belirlenir.
crypto key generate rsa Sertifika oluşturulur.(en az 768 bit Diffie-Hellman key kullanılır)
line vty 0 4 İlgili vty belirlenir.
transport input ssh Yalnızca SSH bağlantılarına izin verilir.
Cisco Catalyst OS Üzerinde Örnek SSH Yapılandırması
Komut Açıklama
set crypto key rsa 1024 1024 bit RSA key oluşturur.
set ip permit 10.0.0.0 255.255.255.0 ssh Belirlenen ip aralığıdaki SSH bağlantılarına izin verilir.
set ip enable

2)VTP ve SNMP yapılandırması

Kullanıcı sayısı ve bunun paralelinde cihaz sayısı yüksek networklerde VLAN yapılandırmasının network’ü rahatlatan ve düzeni sağlayan bir işlevi olsa  da, düzgün konfigüre edilmeyen bir VLAN yapılandırması çok ciddi güvenlik açıklarına neden olmaktadır.Bu konuda yapılabilecek en iyi düzenleme ise,, switch üzerinde oluşturulan vlan veritabanın paylaşımını gerekli etki alanı altında, belirlenen şifreyle sadece ilgili cihazlara aktarılmasını sağlamaktır. Ayrıca VTP pruning özelliğiyle de switchler arasında akan broadcast trafiği sadece  ilgili cihazlara yönelerek, cihazın üzerinden gereksiz trafiğin geçmesini engelleyecektir.

Cisco IOS Üzerinde Örnek VTP Konfigürasyonu
Komut Açıklama
vtp domain VTP-Adı VTP adı belirlenir
vtp password VTP-Şifresi VTP şifresi belirlenir.
vtp pruning VTP pruning aktive edilir.
Cisco Catalyst OS Üzerinde Örnek VTP Konfigürasyonu
Komut Açıklama
set vtp domain VTP-Adı VTP adı belirlenir
set vtp passwd VTP-Şifresi VTP şifresi belirlenir.
set vtp pruning enable VTP pruning aktive edilir.

Bunun yanına cihazın üzerinden anlık bilgileri okuyabilmek gibi pek çok farklı şekilde kullanılan SNMP’nin ayarlamaları da en düzgün şekilde belirlenmelidir. Cihaz üzerine gelen SNMP sorgularının kontrolü sağlanmadığı sürece, SNMP kullanılarak yapılabilen farklı uygulamalarla cihaz kolaylıkla ele geçirilebilir.  SNMP versiyonları arasında da en güvenli sürümü v3 sürümüdür. Bu sürümde v1 ve v2 de kullanılan topluluk belirleme ve kullanıcı işlemleri gibi işlemlere ek olarak şifreleme gibi özellikler eklenmiştir.

Cisco IOS Üzerinde Örnek SNMP Konfigürasyonu
Komut Açıklama
snmp-server community Read-Only- Sorgusu ro 10 ACL 10 ile korunan read-only SNMP sorgusu belirlenir.
snmp-server community Read-Write-Sorgusu rw 11 ACL 11 ile korunan read-write SNMP sorgusu belirlenir.
access-list 10 permit IP-adresi-ro_için Read-only SNMP sorgusunun yapılabileceği ip(ler) belirlenir.
access-list 11 permit IP-adresi-rw_için Read-write SNMP sorgusunun yapılabileceği ip(ler) belirlenir.
Cisco Catalyst OS Üzerinde Örnek SNMP Konfigürasyonu
Komut Açıklama
set snmp community read-only read-only-string read-only sorgu belirlenir.
set snmp community read-write read-write-string read-write sorgu belirlenir.
set snmp community read-write-all rwo-string read-write-all sorgu belirlenir.

3) Port kısıtlamaları ve tanımlamaları

Cihaz üzerinde gerekmedikçe trunk port bırakılmamalıdır. Hatta, switch üzerinde kullanılmayan bir vlan oluşturularak, tüm kullanılmayan portlar bu vlan’e atanmalıdır. Ayrıca yine kullanılmayan portlar  gerek duyulmadıkça “shutdown” durumunda bırakılmalıdır ve “description PORTUN-AÇIKLAMASI” komutuyla  kullanılan her porta olası bir hata tespit durumunda sonuca daha çabuk ulaştırabilecek tanımlamalar yapılmalıdır. Son olarak bu konuda dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ise, vlan yapılandırmasında pek çok konuda (native vlan) portlara varsayılan olarak atanan VLAN 1, gerekmedikçe kullanılmamalıdır.

Cisco IOS Üzerinde Temel Port Örnek Kısıtlamaları
Komut Açıklama
int range FastEthernet0/1 – 48 interface 1 – 48 arasına komut girilebilecek interface moda girilir
switchport access vlan 8 Portu VLAN 8’e atar.
switchport mode access VLAN Trunking modunu disable eder.
Shutdown Portu kapatır.

4.) Allowed-Vlan belirleme

Trunk olarak belirlenen portlar dahil, üzerinden tüm vlanlerin geçmesine izin verilmeyip, sadece o porttan akması gereken vlan trafiklerine izin verilmelidir.

Cisco IOS Üzerinde Örnek VLAN Trunking Kısıtlamaları
Komut Açıklama
interface GigabitEthernet0/1 Kısıtlama yapılacak interfacenin içine girilir.
switchport mode trunk Port trunk moda ayarlanır.
Switchport trunk encapsulation dot1q Encapsulation türü belirlenir.
switchport trunk allow 10-14, 26-28 10-14 ve 26-28 arası vlanlere izin verilir.

Bir cevap yazın

Pin It on Pinterest