Exchange Server Olay Türleri

Exchange Server’ın ileti izleme günlüğünde bulunan olay türlerini ifade eder. Bu olay türleri, e-posta mesajlarının iletimi, teslimatı ve diğer işlemleri hakkında bilgi sağlar. İşte bazı yaygın olay türleri:

SUBMIT: Bir e-posta mesajının gönderildiğini belirtir. Teslimat işlemi henüz gerçekleşmemiştir.
SEND: Bir e-posta mesajının başarılı bir şekilde gönderildiğini belirtir.
RECEIVE: Bir e-posta mesajının Exchange sunucusu tarafından alındığını belirtir.
DELIVER: Bir e-posta mesajının başarılı bir şekilde alıcıya teslim edildiğini belirtir.
HARDDELETE: Bir e-posta mesajının kalıcı olarak silindiğini belirtir.
SOFTDELETE: Bir e-posta mesajının geçici olarak silindiğini belirtir.
MOVE: Bir e-posta mesajının bir klasörden başka bir klasöre taşındığını belirtir.
COPY: Bir e-posta mesajının bir klasörden başka bir klasöre kopyalandığını belirtir.
MODIFY: Bir e-posta mesajının değiştirildiğini veya güncellendiğini belirtir.
FAIL: Bir e-posta mesajının teslimatında veya iletiminde bir hata olduğunu belirtir.
REDIRECT: Bir e-posta mesajının başka bir alıcıya yönlendirildiğini belirtir.
DEFER: Bir e-posta mesajının geçici olarak ertelendiğini belirtir.
RESOLVE: Bir e-posta mesajının alıcının kimlik bilgilerinin çözümlendiğini belirtir.
EXPAND: Bir e-posta mesajının alıcının genişletildiğini belirtir.
PENDING: Bir e-posta mesajının teslimatının beklediğini belirtir.
FAILOVER: Yedek sunucuya geçişin gerçekleştiğini belirtir.
JOURNAL: Bir e-posta mesajının günlüklenerek arşivlendiğini belirtir.
QUARANTINE: Bir e-posta mesajının karantinaya alındığını belirtir.
ENCRYPT: Bir e-posta mesajının şifrelendiğini belirtir.
DECRYPT: Bir e-posta mesajının şifresinin çözüldüğünü belirtir.
RETAIN: Bir e-posta mesajının saklandığını veya muhafaza edildiğini belirtir.
ROUTING: Bir e-posta mesajının yönlendirme işleminden geçtiğini belirtir.
EXPANDGROUP: Bir dağıtım listesi veya grup mesajının genişletildiğini belirtir.
AGENTINFO: Exchange sunucusunda çalışan bir iletkenin bilgilerini içerir.
RECEIVERNDR: Bir e-posta mesajının alıcının bulunamadığı veya alıcı bilgilerinin geçerli olmadığı durumu belirtir.
DSN: Bir teslimat durumu bildirimi (DSN) mesajının oluşturulduğunu belirtir.
MODERATE: Bir e-posta mesajının moderasyona tabi tutulduğunu belirtir.
RETRACT: Bir e-posta mesajının geri alındığını belirtir.
TRANSFER: Bir e-posta mesajının bir sunucudan başka bir sunucuya aktarıldığını belirtir.
READREPORT: Okuma raporu isteğinin gönderildiğini belirtir.
NONREADREPORT: Okunmamış raporu isteğinin gönderildiğini belirtir.
ADDMEMBER: Bir kullanıcının bir dağıtım listesine üye olarak eklendiğini belirtir.
ADDOWNER: Bir kullanıcının bir dağıtım listesine sahip olarak eklediğini belirtir.
ADDDELEGATE: Bir kullanıcının bir başka kullanıcıya temsilci olarak atandığını belirtir.
ADDAGENT: Exchange sunucusunda yeni bir iletkenin yapılandırıldığını belirtir.
REMOVEMEMBER: Bir kullanıcının bir dağıtım listesinden üyeliğinin kaldırıldığını belirtir.
REMOVEOWNER: Bir kullanıcının bir dağıtım listesinden sahipliğinin kaldırıldığını belirtir.
REMOVEDELEGATE: Bir kullanıcının bir başka kullanıcının temsilcisiliğinden çıkarıldığını belirtir.
REMOVEAGENT: Exchange sunucusundan bir iletkenin kaldırıldığını belirtir.
CONFIGURE: Bir Exchange sunucusunun yapılandırıldığını belirtir.
STARTUP: Bir Exchange sunucusunun başlatıldığını belirtir.
SHUTDOWN: Bir Exchange sunucusunun kapatıldığını belirtir.
ENABLE: Bir Exchange bileşeninin etkinleştirildiğini belirtir.
DISABLE: Bir Exchange bileşeninin devre dışı bırakıldığını belirtir.
CONNECT: Bir Exchange sunucusunun bir hedef sunucuya bağlandığını belirtir.
DISCONNECT: Bir Exchange sunucusunun bir hedef sunucudan ayrıldığını belirtir.
START: Bir işlemin veya hizmetin başlatıldığını belirtir.
STOP: Bir işlemin veya hizmetin durdurulduğunu belirtir.
SUSPEND: Bir işlemin veya hizmetin askıya alındığını belirtir.
RESUME: Bir işlemin veya hizmetin askıdan kaldırıldığını belirtir.
CONFIGCHANGE: Exchange sunucusu yapılandırmasında bir değişiklik olduğunu belirtir.
DATABASEMOUNT: Bir veritabanının Exchange sunucusuna bağlandığını belirtir.
DATABASEUNMOUNT: Bir veritabanının Exchange sunucusundan ayrıldığını belirtir.
DATABASEBACKUP: Bir veritabanının yedeklendiğini belirtir.
DATABASERESTORE: Bir veritabanının geri yüklendiğini belirtir.
DATABASEFAILURE: Bir veritabanının başarısız olduğunu belirtir.
DATABASECOPYSTART: Bir veritabanı kopyalama işleminin başladığını belirtir.
DATABASECOPYCOMPLETE: Bir veritabanı kopyalama işleminin tamamlandığını belirtir.
DATABASEMOVESTART: Bir veritabanının taşıma işleminin başladığını belirtir.
DATABASEMOVECOMPLETE: Bir veritabanının taşıma işleminin tamamlandığını belirtir.
DATACENTERSWITCHOVER: Veri merkezi değişimi işleminin gerçekleştiğini belirtir.
DATACENTERFAILOVER: Veri merkezi başarısızlık durumunun oluştuğunu belirtir.
HEALTHCHECK: Bir sağlık kontrolünün gerçekleştirildiğini belirtir.
RESOURCEUNHEALTHY: Bir kaynağın sağlıksız olduğunu belirtir.
RESOURCEHEALTHY: Bir kaynağın sağlıklı olduğunu belirtir.
CONFIGURATIONERROR: Bir yapılandırma hatasının olduğunu belirtir.
CONFIGURATIONFIXED: Bir yapılandırma hatasının düzeltildiğini belirtir.
HIGHAVAILABILITYSTATECHANGE: Yüksek kullanılabilirlik durumunda bir değişiklik olduğunu belirtir.
CLUSTERNODESTATECHANGE: Bir küme düğümünün durumunda bir değişiklik olduğunu belirtir.
AUDITFAILURE: Bir denetim kaydının başarısız olduğunu belirtir

Bir cevap yazın

Pin It on Pinterest