Set Exchange 2010 Attachment Size

Exchange 2010 Eklenti Boyutunu Görüntüle ve Ayarla Ek sınırlarını kontrol et Get-TransportConfig Set-TransportConfig -ExternalDSNMaxMessageAttachSize 10MB Set-TransportConfig -InternalDSNMaxMessageAttachSize 10MB Set-TransportConfig -MaxSendSize 10MB

Detaylar »

CHANGING FROM DISPLAY NAME OF FULL MAILBOX NOTIFICATIONS

I am sure almost everyone of us have seen this at least once in the lifetime One of our old days techies had this requirement of changing the From display…

Detaylar »

Exchange Edge Server Üzerinde PowerShell ISE Kullanımı

Powershell kodlama aracı olan Powerhsell ISE üzerinde Exchange komutlarını kullanabilirsiniz. Varsayılan olarak açık gelmeyen bu özellik için eğer Edge server üzerinden kullanmak istiyorsanız aşağıdaki komutu çalıştırmanız yeterlidir. Add-PSSnapin Microsoft.Exchange.Management.PowerShell.E2010 NOT: 2010…

Detaylar »

Exchange 2010 database backup time

  Get-MailboxDatabase -Status | select LastFullBackup Get-MailboxDatabase -Status | select LastDiffBackup Get-MailboxDatabase -Status | select LastIncBackup    

Detaylar »

OU içerisindeki tüm gruplara Email tanımlama

Get-Group -OrganizationalUnit “OU=AllGroups,DC=veeamexchange,DC=com” | Enable-DistributionGroup  

Detaylar »

Exchange 2010 Kuyruk Queue Powershell Komutları

Kuyruğu görmek için Get-Queue Kuyrukta bulunan mesajları görme, Get-Queue | Get-Message Sunucu belirttiğimiz server üzerinde kuyruğu görme, Get-Queue -Server Name Sistemdeki tüm Transport sunuculardaki kuyruğu görme Get-TransportServer | Get-Queue Sistemdeki…

Detaylar »

Remote Desktop Portunu (RDP) Değiştirme

RDP portunu regeditten aracılığıyla değiştirebiliyorduk. Ancak Microsoft bu iş için bir fix it yayınlamış ve RDP Portunu değiştirmeyi oldukça kolay bir hale getirmiş. Aşağıdaki linkten bu fix it’i indirebilir ve…

Detaylar »

Outlook 2011 for mac üzerinde ekli mail gönderme problemi

Exchange 2007 and Exchange Server 2010: Microsoft Entourage 2008 for Mac, Web Services Edition, Microsoft Outlook 2011 for Mac 1.This version of Entourage for Mac uses the Microsoft Exchange Server…

Detaylar »

Exchange Management Shell Komutları Örnekleri

Exchange Management Shell  Komutları Örneklerini aşağıda bullabilirsiniz.   Exchange server versiyon öğrenmek için: GCM exsetup |%{$_.Fileversioninfo}   Muhasebe grubundaki yöneticileri listeler: Get-DistributionGroup Muhasebe | Format-List ManagedBy   Pop ayarlarını ekrana…

Detaylar »

Pin It on Pinterest